My Fantastic Enemy

Maart 2015

Geëxposeerd in Affiche galerij Den Haag en 3sec.gallery Breda,
van Juni 2015 t/m september 2015

Posterwedstrijd My Fantastic Enemy

“keep your friends close, and your enemies closer” is well known, just like the combination word ‘frenemies’ (friends + enemies).

Mijn 'fantastische vijand' zijn mijn ogen, natuurlijk zijn ze fantastisch; ik kan er mee zien. Ik kan er door doen wat ik het liefste doe. Zonder mijn ogen zal ik geen ontwerper kunnen zijn. Ik heb al een flinke sterkte en ben soms bang ooit blind te worden. Vandaar dat mijn ogen ook mijn vijand zijn.